Med Planten som CoDesigner

Med Planten som CoDesigner er et et-årigt forskningsprojekt i samarbejde med Lone Koefoed Hansen som undersøger hvordan man kan indrage miljøet som aktør i designprocesser og hvorledes direkte engagement i kunstnerisk-æstetiske kollaborationer mellem planter og mennesker kan anvendes som middel til at generere en øget naturforståelse.

Projektbaggrund og kerne-ide
Hvordan kan vi som designere udvikle metoder til at designe med miljøet som partner?

Spørgsmål omkring miljø og biodiversitet er i de seneste år blevet mere og mere fremtrædende i den offentlige og politiske debat og spiller en stadig mere central rolle i designpraksis, især inden for områderne bæredygtigt design og designaktivisme. Men på trods af den voksende interesse for bæredygtigt design ved vi ikke meget om, hvordan man rent faktisk inddrager miljøet i designprocesser. Som mennesker har vi en tendens til at fokusere på de hindringer en non-verbal natur bringer til designprocessen, oftest opfattet som værende uovervindelige. Men i CoDesign har vi en række metoder og kreative værktøjer rettet mod at engagere og designe med grupper, der muligvis ikke kan formulere deres behov. Derudover giver ny sensor teknologi og tilsvarende forskning fra plantevidenskaben os mulighed for at ‘lytte’ til de signaler planterne udsender som del af deres indbyrdes kommunikation og dermed interagere med dem.

Med Planten som CoDesigner kombiner metoder fra codesign og kunstnerisk-æstetisk praksis, med naturvidenskabelig forskning og teknologi med det mål at udvikle en række workshops hvor de menneskelige deltagere får mulighed for at indgå i et kreativt samarbejde med en plante som codesigner. Projektet er praksis-baseret og lanceret som en række interventioner og senere formidling i det semi-offentlige rum men skal forstås under en bredere post-humanistisk og post-antropocentrisk rammesætning.

Projektplan og forventet udbytte

Projektet udfolder sig i tre faser:
1) Ramme- og metodeudvikling,
2) anvendelse in situ i form af workshops og analyse og evaluering af workshopresultater
3) formidling og offentliggørelse.

timelineGCDVi forventer at projektet vil generere to sammenhængende former for udbytte:

1) På et teoretisk niveau udvikling af en konceptuel ramme for menneske-plante kollaborativ praksis og
2) på et metodologisk niveau udvikling af anvendelige metoder til samarbejde mellem mennesker og planter i kreative processer. Vi forventer, at dette vil resultere i 1-2 journal- og konferenceartikler samt kontinuerlig vidensformidling til offentligheden via samtaler og foredrag, et løbende opdateret projekt-website og præsens og dialog på udvalgte sociale medier.